English

W dniach 11 i 12 września w Kościerzynie odbył się II Festiwal Żurawiny, mający na celu promowanie i popularyzowanie regionalnego produktu jakim jest żurawina. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata” z Kalisk koło Kościerzyny, do którego należy m.in. obiekt agroturystyczny Agrowczasy „U PIANKA”. W drugi dzień Festiwalu uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym którego celem była popularyzacja turystyki rowerowej, zapoznanie uczestników rajdu z pięknem ziemi kościerskiej, z tradycjami i folklorem ziemi kaszubskiej, wskazanie miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku. Po powrocie na kościerskim rynku czekała na nas gorąca, pachnąca i rozgrzewająca zupa żurawinowa, przygotowana przez głównego organizatora Festiwalu przez p. Halinę Rogińską. To właśnie takie imprezy jak lokalne festyny organizowane przez pasjonatów pozwalają smakować, delektować się i w pełni poznać kulturę regionu. Dbajmy i promujmy takie właśnie inicjatywy bo warto...