English

REGULAMIN POBYTU

Drodzy Goście!

W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek, prosimy o przestrzeganie regulaminu.

1. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego, jego wyposażenia oraz sprzętu rekreacyjnego następuje w obecności gospodarza,

2. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do domku, które zobowiązany jest zwrócić
w chwili zakończenia pobytu,

3. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego,

4. Należności związane z wynajęciem domku należy uiścić gotówką w pierwszym dniu pobytu,
z uwzględnieniem wpłaconego zadatku,

5. Opłata za niewykorzystane doby nie podlega zwrotowi,

6. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

7. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości,

8. Goście odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu,

9. Bezwzględny zakaz używania grilla na tarasie,

10. Bezwzględny zakaz palenia papierosów w domku i na tarasie,

11. Kominek zawsze zamknięty i opalany tylko i wyłącznie drewnem (dostępne w drewutni),

12. Zabrania się używania w domku urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu,

13. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy niezwłocznie zgłaszać gospodarzowi,

14. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte,

15. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić domek do godziny 22:00,

16. W godzinach 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna,

17. Właścicieli zwierząt prosimy o pilnowanie swoich pupili, a także zachowanie czystości
i zapewnienie spokoju oraz bezpieczeństwa innym Gościom,

18. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w domku jak i na zewnątrz,

19. Śmieci należy składować w koszach znajdujących się na zewnątrz domku
(kosz niebieski – odpady zmieszane, kosz żółty – odpady segregowane surowce),

20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, gospodarz może wypowiedzieć umowę najmu
ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

Życzymy miłego wypoczynku :)