English

W wyniku realizacji projektu na rzece Wierzyca na terenie 4 gmin: Gminy Miejskiej Kościerzyna, Gminy Kościerzyna, Gminy Stara Kiszewa i Gminy Skarszewy powstaną przystanie i przenoski kajakowe z elementami małej architektury. Miasto Kościerzyna zrealizuje przystań nad jeziorem Wierzysko. Gmina Kościerzyna wybuduje przystanie w Wielkim Podlesiu i Nowej Kiszewie oraz przenoski w Stawiskach i Nowej Kiszewie. Gmina Stara Kiszewa w ramach projektu wybuduje przenoski w Starym Bukowcu, Rudzie i Zamku Kiszewskim oraz przystanie kajakowe w Bartoszymlesie i Górze (Dolne Maliki), natomiast Gmina Skarszewy wybuduje przystanie w Pogódkach, Jaroszewach, Czarnocinie i Skarszewach, przystań i przenoskę w Czarnocińskich Piecach oraz przenoskę w Dolinie (Młyn).