English

Wãdzëbôczi "Frantówka" Teledysk nagrany na terenie naszego obiektu agroturystycznego U PIANKA i nadesłany do III edycji konkursu "Kaszëbsczé Karaoke" przez dzieci uczących się języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Wielkim Podlesiu.