English

Kamienne kręgi w Odrach
Kamienne kręgi w Odrach to jedno z najciekawszych miejsc Polsce i Europie. Miejsce to jest rezerwatem archeologicznym zwanym czasami "Polskim Stonehenge".


Kręgi w rezerwacie liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym kręgu jest od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także kurhany. W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów.
Kamienne kręgi które są cmentarzyskiem Gotów i Gepidów z I-III wieku.


Od 15 września 1958 teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody. Stworzono go nie tylko
dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów (zwykle obserwowanych wyłącznie na terenach wysokogórskich), które odkryto na 300 głazach.