English

Zamek Krzyżacki w Malborku


Zamek w Malborku to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury
na świecie.
Był najpotężniejszą, gotycką twierdzą w średniowiecznej Europie.
Składa się z podzamcza, zamku średniego i zamku wysokiego. Kubatura zamku to ponad
250 000 m3. Do jego budowy użyto 4,5 miliona cegieł.
Obecnie obiekt jest prawie całkowicie odrestaurowany i turyści mogą zwiedzić większą część
tej olbrzymiej warowni. Stałych wystaw jest tu bardzo dużo, m.in. bursztynów, zbroi, broni, znalezisk archeologicznych itp. Dodatkowo prezentowane są też ekspozycje czasowe.
Warto też oglądnąć dawny Malbork, który rozłożony był wzdłuż Nogatu. Do dziś zachowały się mury obronne, bramy, ratusz i kościół św. Jana. Miasto i zamek stanowiły niegdyś wielką fortecę, połączoną wspólnymi fortyfikacjami, ale niezwykłe jest to, iż w tym przypadku zamek był większy
od miasta.
Warownia składa się z trzech członów:
• Idąc od strony miasta mijamy po kolei Zamek Wysoki z wysoką wieżą główną i kościołem wystającym poza główna linię murów,
• Zamek Średni z kwadratową Wieżą Kleszą i skrzydło wschodnie mieszczące sale gościnne. Natomiast nadchodząc od drugiej strony czyli mostem na Nogacie widzimy od prawej: gdanisko, Zamek Wysoki, Bramę Mostową z dwiema basztami (dawny wjazd) oraz Zamek Średni z bogato zdobionym Domem (Pałacem) Wielkich Mistrzów i mury Wielkiego Refektarza,
• Zamek Niski to największa a zarazem najmłodsza część warowni, posiadająca charakter głównie gospodarczy i magazynowy. Mieściła się tu m.in. ludwisarnia, kuszarnia, prochownia, różne warsztaty, stajnie i karwan, w którym składowano uzbrojenie.


Widok zamku w promieniach zachodzącego słońca, kiedy kolor cegieł staje się ogniście pomarańczowy, jest imponujący!


Wyprawa do malborskiej warowni to wspaniała i niepowtarzalna lekcja historii.