English

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich


To skansen, w którym zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z obszaru całych Kaszub i Kociewia oprócz pasa nadmorskiego. Muzeum znajduje się na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Gołuń w powiecie kościerskim
w gminie Kościerzyna, w województwie pomorskim. Muzeum zajmuje 22 ha i jest on podzielony
na 6 sektorów odpowiadających 5 obszarom Kaszub, oraz sektor zawierający obiekty użyteczności społecznej:
• drewniany XVII-wieczny kościółek przeniesiony ze Swornychgaci,
• szkołę ze wsi Więckowy,
• tartak ze Staniszewa,
• kuźnię z Linii.

Obiekty są zaaranżowane w sposób sprawiający wrażenie przebywania w kompletnie wyposażonej wsi kaszubskiej. Oprócz kilkunastu kompletnych zagród chłopskich z okresu XVII-XIX wieku
na terenie skansenu znajduje się też:
• kilka dworków i obejść drobnej szlachty,
• domy robotników rolnych,
• karczma,
• dwa młyny wiatrakowe: tzw. koźlak z Jeżewnicy oraz typu holenderskiego z Brus.

Na terenie Parku odbywają się imprezy folklorystyczne:
• Jarmark Wdzydzki w trzecią niedzielę lipca,
• Święto Kartofla w trzecią niedzielę września,
• Oraz pokazy zajęć domowych i rzemieślniczych, kiermasze, lekcje, koncerty muzyki ludowej, odpusty.