English

MUZEUM KOLEJNICTWA W KOŚCIERZYNIE


Dzieje kościerskiej parowozowni sięgają XIX wieku. Za jej debiut przyjmuje się rok 1885, ponieważ wtedy to do Kościerzyny dotarła kolej i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Kolejach Pruskich zbudowano parowozownię zwrotną.
Podczas II wojny światowej parowozownia została zniszczona. W 1946 r. odbudowano
ją i uruchomiono jako stację trakcyjną. 1 lutego 1948 r. na jej miejsce powołano Parowozownię Pomocniczą Kościerzyna. Prowadziła ona przeglądy okresowe, naprawy międzypociągowe, obrządzanie oraz prace warsztatowe.
Skansen „Parowozownia Kościerzyna” był placówką muzealną prowadzoną przez Zakład Taboru
w Gdyni. Od 2009 r. wchodzi w struktury Muzeum Ziemi Kościerskiej i otrzymał swoją obecną nazwę – Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie.


Największą część ekspozycji stanowią parowozy, które można oglądać nie tylko z zewnątrz,
ale również można wejść do środka budki maszynisty. Znajdują się tu ekspozycje na wolnym powietrzu i w hali parowozowni.
W muzeum można zobaczyć:
• lokomotywy spalinowe,
• lokomotywę elektryczną,
• kilka wagonów osobowych i towarowych,
• przylegające warsztaty z oryginalnym wyposażeniem,
• sale wystawowe, gdzie prezentowane są mniejsze eksponaty kolejowe i elementy starych mechanizmów,
• zbiory dokumentów, pamiątek i modeli.