English

Muzeum Ziemi Kościerskiej


W centrum miasta w Kościerzynie w ratuszu z 1843 r. ma swoją siedzibę Muzeum Ziemi Kościerskiej. Stałą ekspozycję muzealną poświęcono głównie historii Kościerzyny i Ziemi Kościerskiej.


Cała ekspozycja została podzielona na 3 działy:
• Dział Historii i Kultury Ziemi Kościerskiej, gdzie warto zobaczyć eksponaty i tablice obrazujące dzieje Kościerzyny i Ziemi Kościerskiej oraz kulturę zamieszkującej je ludności. Atrakcją ekspozycji są zgromadzone i zaprezentowane znaleziska archeologiczne pochodzące z obszaru powiatu kościerskiego,
• Dział Etnograficzny zawierający różnego rodzaju wytwory rękodzieła ludności kaszubskiej (meble, hafty, plecionki, rzeźby, naczynia) obrazujące życie codzienne Kaszubów w poprzednich stuleciach,
• Dział Przyrodniczy, gdzie swoje miejsce znalazły eksponaty obrazujące faunę Ziemi Kościerskiej (obecnie dział ten znajduje się w depozycie w Leśnej Izbie Edukacyjnej w Nadleśnictwie Kościerzyna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6).