English

Piesza ścieżka przyrodnicza we Wdzydzach Kiszewskich


Ścieżka biegnie na północ od Wdzydz Kiszewskich. Można tu poznać charakter krajobrazu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i walory przyrodnicze, w tym wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na ścieżce warto zobaczyć: jeziora Jelenie i Niedźwiadek, charakterystyczne rynnowe ukształtowanie terenu, chronione gatunki mchów widłaków, las bagienny, torfowisko przejściowe nad jeziorem Niedźwiadek.

Długość trasy:

4 km, 8 przystanków z tablicami edukacyjnymi, 3 ławki, wiata, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych zielonych znaków na drzewach i drogowskazach.Piesza ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w Juszkach


Ścieżka prowadzi po terenie leśnym w sąsiedztwie 4 jezior: Długie, Wielkie Oczko, Głęboczko
i Mieliste. Warto zobaczyć charakterystyczną zabudowę wsi Juszki (wpisana do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego), torfowisko przejściowe, jeziora w pobliżu ścieżki z bardzo przejrzystą wodą, przybierającą turkusowy odcień z powodu bardzo małej ilości substancji odżywczych.

Długość trasy:

5 km, 5 przystanków z tablicami edukacyjnymi i wiata do odpoczynku, ścieżka oznakowana
za pomocą malowanych żółtych znaków na drzewach i drogowskazach.
Piesza ścieżka przyrodnicza „Szlakiem pięciu jezior”

Prowadzi przez różnorodne przyrodniczo tereny ukazując krajobraz lasów, jezior, łąk, i rzek Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Warto zobaczyć jezioro Kramsko Małe, Kramsko Duże
i jezioro Białe, rzekę Dębrznicę i tamę bobrową, ptasią remizę, wilgotne łąki nad jeziorem Kramsko Duże.


Długość trasy:

6 km, 6 przystanków, ławki, wiata, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych czerwonych znaków
na drzewach i drogowskazach.Piesza ścieżka przyrodnicza „Życie lasu wokół remizy”

Ścieżka przyrodnicza wyposażona w oryginalne tablice dydaktyczne o różnorodnej tematyce. Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczna w trakcie prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy. Warto zobaczyć: użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” z kładką dydaktyczną, ptasia remiza, paśnik, ciekawe tablice dydaktyczne, hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w Schodnie.

Długość trasy:

3 km, 9 przystanków, ławka, kładka dydaktyczna na torfowisku
Piesza ścieżka przyrodnicza wokół jeziora Schodno

Ścieżka prowadzi wokół jeziora Schodno i Jezierzo - części planowanego rezerwatu przyrody „Dolina Wdy i Trzebiocha”. Warto zobaczyć rzekę Wdę i jezioro Schodno – siedlisko życia troci jeziorowej
i wielu gatunków ptactwa wodnego, platformę widokową nad jeziorem Schodno do prowadzenia obserwacji ornitologicznych, użytek ekologiczny Wesków Bagna, wydzielony drzewostan nasienny, ptasia remiza.

Długość trasy:

8 km, 9 przystanków, ławki, platforma widokowa.