English

Trasa rowerowa Kościerzyna-Wdzydze


Przebieg trasy odczytujemy z map ustawionych w Kościerzynie na trasie przy pomniku Józefa Wybickiego, oraz we Wdzydzach. Trasa przebiega obok kilku jezior: Osuszyno, Strupiano, Wałachy oraz liczne śródleśne torfowiska i rezerwatami oczek wodnych.
Poza walorami przyrodniczymi trasa oferuje ciekawe miejsca pod względem historycznym
i kulturowym np. wieś Juszki, będąca perełką architektury zabudowy wiejskiej – zespół ruralistyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego. W Lizakach wpisane do rejestru zabytków Prezbiterium Kościoła pw. Oczyszczenia NMP, we Wdzydzach Kiszewskich Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny na wolnym powietrzu ukazuje architekturę i kulturę Kaszub.

Długość trasy:

20 km, 7 przystanków, dwie wiaty, ścieżka oznakowana za pomocą malowanych niebieskich znaków
na drzewach i drogowskazach.Trasa rowerowa Dookoła Jezior Wdzydzkich


Trasa rowerowa prowadzi przez malownicze tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ukazując piękno przyrody Kaszub Południowych. Przejedziemy na rowerze dookoła słynnego Krzyża Jezior Wdzydzkich, największego kompleksu jeziornego na Kaszubach, przez lasy, pola, łąki i wsie.
Trasa została wyznaczona tak, by ukazać jak najwięcej walorów obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Prowadzi brzegami rozległych jezior, gruntowymi drogami przez niekończące
się bory, odwiedza malownicze wsie i pozwala poznać naturę ziemi kaszubskiej.

Długość trasy:

47,6 km, trasa wzbogacona o tablice informacyjne, przybliżające rys historyczny i kulturowy mijanych na trasie miejscowości. Na trasie szlaku umieszczono drogowskazy kierujące turystę
do najciekawszych zakątków, które szlak omija.

Przebieg trasy:

Wąglikowice - Juszki - Gołuń - Wdzydze Tucholskie - Borsk - Górki - Wiele - Przytarnia - Wygoda - Przerębska Huta - Czarlina - Wąglikowice.