English

Ruiny zamku krzyżackiego – Zamek Kiszewski k. Starej Kiszewy


Na pograniczu Kociewia i Kaszub, w miejscowości Zamek Kiszewski (ok. 1,5 km od Starej Kiszewy), usytuowane są ruiny zamku krzyżackiego z około XIV wieku. Jak podaje historia, zamek wzniesiony został na miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego.
Krzyżacki zamek, zbudowany na miejscu wcześniejszego grodu, pierwotnie posiadał 4 okazałe baszty połączone murem o wysokości ok. 10 metrów. Do dzisiaj dotrwały dwie wieże,
w tym najciekawsza - z główną bramą wjazdową. Innym budynkiem, zwracającym dzisiaj uwagę, jest zabytkowy, ponad 100 letni dwór zbudowany na fundamentach zniszczonego zamku oraz ponad stuletni park czy odnowiona fosa wokół obiektu.
Wiele lat burzliwej historii, zniszczenia dokonane podczas Wojny Trzynastoletniej czy Potopu Szwedzkiego sprawiły, iż po dawnych latach świetności budowli niewiele już pozostało.
Całość jest obecnie w rękach prywatnych miłośników sztuki, którzy starają się rekonstruować zamek. Ostatnio udało im się m.in przywrócić pierwotny wygląd fosy otaczającej obiekt.