English

ZAMEK W BYTOWIE
Na wzniesieniu w centrum Bytowa stoi ogromna XIV-wieczna gotycka warownia. Obecnie,
z wyjątkiem dużych fragmentów murów zewnętrznych, większość obiektów pochodzi z przebudowy XVI-wiecznej lub zostało zrekonstruowanych już w XX w.


W zamku obecnie mają swoją siedzibę:
• Bytowskie Centrum Kultury,
• Muzeum Zachodnio-Kaszubskie,
• bractwa rycerskie,
• biblioteki: miejska i pedagogiczna,
• hotel.Zamek powstawał w latach 1398-1405, zbudowany został na planie prostokąta, otoczony murem,
z trzema basztami okrągłymi (Młyńską, Różaną i Polną) oraz czworoboczną wieżą Prochową (zniszczona w czasie wojen szwedzkich i odbudowana dopiero w okresie międzywojennym).


W dawnym Domu Książęcym przygotowano dla gości restaurację i hotel, zaś skrzydło północne zajmuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, prezentujące bogate i ciekawe zbiory etnograficzne
oraz czasowe wystawy współczesnego malarstwa, fotografiki i sztuki ludowej.


W salach bytowskiego zamku odbywa się mnóstwo koncertów, wernisaży, spotkań, a na dziedzińcu wiele imprez muzyczno-rozrywkowych i turniejów rycerskich. Nieopodal zamku znajduje się gotycka wieża, która jest pozostałością średniowiecznego kościoła pw. św. Katarzyny. Obecnie mieści
się tam galeria sztuki użytkowej. W 1623 roku wybudowano Dom Wdów (obecnie biblioteka).


W 1656 r. szwedzka załoga zrujnowała zamek, wysadzając w powietrze część domu zakonnego
i wieżę. Reszta zabudowań i wież wypaliła się całkowicie. W związku z tym warownia popadła
w ruinę, a część obiektów rozebrano.